SEJOUR DANS LES MONTS FUCHUN

Le destin d’une famille s’écoule au rythme de la nature, du cycle des saisons et de la vie d’un fleuve.

Dong Zhenyang, Du Hongjun, Mu Wei, Peng Luqi, Qian Youfa, Sun Zhangjian, Sun Zhangwei, Sun Zikang, Wang Fengjuan, Zhang Renliang, Zhang Guoying, Zhang Lulu, Zhuang Yi
Gu Xiaogang
150 Minutes
Romance
Clé:
Version Originale Version Originale

SEJOUR DANS LES MONTS FUCHUN Horaires

CASTILLET

jeudi, 23 janvier 2020

vendredi, 24 janvier 2020

samedi, 25 janvier 2020

dimanche, 26 janvier 2020

lundi, 27 janvier 2020

mardi, 28 janvier 2020